Hvordan kjøpe bitcoin

Hvordan kjøpe bitcoin

Forskjellige måter å kjøpe Bitcoin Bitcoin er mulig å kjøpe på mange ulike måter. Med tanke på den høye verdien en bitcoin er på i dag, kan man bare kjøpe en liten del av en bitcoin. Kjøp av enten en del eller en hel bitcoin kan kjøpes på minibanker, børser eller kjøpe fra andre personer. Det er mange børser man […]