Et online-museum med innhold om bedriftsrelatert historie

Nasjonalmusem.no er et nettmuseum som har innhold om næringsrelatert historie. Den gir informasjon om de ulike sidene av næringsliv og næringsrelatert historie i Norge.

Nasjonalmusem.no ble opprettet som et samarbeidsprosjekt mellom Norges Næringsliv og Kunnskapssenteret for å lage en omfattende database med informasjon om begivenheter for norske bedrifter, bedrifter og industrisektorer med fokus på nær fortid.

Nasjonalmusem.no er et av mange nettmuseer som gir informasjon om historiske begivenheter, personer, steder og ting som er relatert til emnet deres.

Nedenfor finner du en oversikt over viktige historie begivenheter som er nødvendig for å forstå tidsepoken vi er nå, hvor AI og teknologi åpner dørene for den nyeste digitale revolusjonen.

Den første industrielle revolusjonen

Den første industrielle revolusjonen begynte i Storbritannia rundt 1760. Det var en periode da nye produksjonsteknologier, som dampmaskiner og stål, ble introdusert.

Oppfinnelsen av fabrikksystemet var en av de mest betydningsfulle og varige effektene av den første industrielle revolusjonen. Fabrikksystemet tillot masseproduksjon som førte til en dramatisk økning i produktiviteten.

Den første industrielle revolusjonen var en periode hvor store endringer skjedde på områder som landbruk, industri og handel.

Les mer om den første industrielle revolusjonen her

Den andre industrielle revolusjonen

Den andre industrielle revolusjonen er et begrep som refererer til en rekke teknologiske fremskritt som fant sted i mange industrialiserte land på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Denne utviklingen ble muliggjort av revolusjonerende ingeniørinnovasjoner, inkludert elektrisitet.

Den tredje revolusjonen

Det har vært et dramatisk skifte i hvordan virksomheter opererer i øyeblikket på grunn av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Revolusjonen er drevet av de firmaene som er i stand til å utnytte disse teknologiene.

Les mer om den den tredje revolusjonen her

Den fjerde revolusjonen

Industri 4.0 er stedet hvor industri, produksjon, verdikjede digitaliseres og integreres i én integrert og dynamisk enhet. Den fjerde industrielle revolusjonen mål er å integrere produksjon med toppmoderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Inkludert AI, blockchain og desentralisering av informasjon og programvare.

Les mer om den fjerde revolusjonen her