Smarte lagerløsninger gjør hverdagen enklere for små bedrifter

Innlegget er sponset

Små og mellomstore bedrifter kan ikke bruke tid og penger på kompliserte lagerstyringssystemer eller automatiserte løsninger, derfor er det viktig å gjøre lagerdriften så enkel som mulig. Smarte lagerløsninger, med for eksempel pallereoler og oversiktlige sorteringsløsninger, kan ha mye å si hverdagen.

Oversikt betyr alt på lageret

Når lagerdriften i all hovedsak er manuell, er det ekstra viktig at lageret er svært oversiktlig og ryddig. Systemstøtte kan gi innsikt i hva som finnes selv på et gigantisk lager, men når mennesker skal få oversikt er det viktig å forenkle så mye som mulig.

Hyller er ofte en god løsning når det gjelder å skape system og oversikt. Det er greit å ha i bakhodet at det er mulig å tilpasse mange ulike hyllesystemer til ulike formål. For eksempel kan man komplettere en større pallereol med sponplate til pallereol, noe som gjør det mulig å skape kombinasjonsløsninger. En slik hylleløsning kan gi god oversikt kombinert med ekstra plass til paller og lignende på gulvet.

Forenkling og redusert lagerbeholdning

Å redusere lagerbeholdningen er et av de aller enkleste tiltakene når det gjelder å skape et mer ryddig og effektivt lager. Type virksomhet har åpenbart svært mye å si når det gjelder hvor mye det er mulig å kutte, men de aller fleste bedrifter og organisasjoner har noen «hyllevarmere» og unødvendig høye lagerbeholdninger.

Det kan være en vanskelig balansegang å prøve å finne den optimale mellomtingen mellom ren «just in time» og et lager med betydelige buffere. Her er det viktig å vurdere konsekvensene av manglende varer eller deler opp mot kostnaden ved å ha noe på lager. Enkelt forklart vil begrensede konsekvenser kombinert med høye kostnader tale for å redusere lagerbeholdningen til et absolutt minimum. Omvendt til store konsekvenser kombinert med lave kostnader være et tegn på at det er greit å opprettholde en generøs lagerbeholdning – et eksempel på hvordan lagerløsninger gjør hverdagen enklere.